Product B C1 d d1 d2 Max. d3 d4 d5 dk h1 l3 Min. l4 Required Maintenance Thread W
KI 10-DNRM10x1,25 14 mm 10.5 mm 10 mm 12.9 mm 29 mm M10x1.25 15 mm 19 mm 19 mm 43 mm 15 mm 57.5 mm Maintenance-Free Female 17 mm
KI 12-DNRM12x1,25 16 mm 12 mm 12 mm 15.4 mm 33 mm M12x1.25 17.5 mm 22 mm 22.2 mm 50 mm 18 mm 66.5 mm Maintenance-Free Female 19 mm
KI 16-DNRM16x1,5 21 mm 15 mm 16 mm 19.3 mm 43 mm M16x1.5 22 mm 27 mm 28.5 mm 64 mm 24 mm 85.5 mm Maintenance-Free Female 22 mm
KI 20-DNR
KI 25-DNR
KI 30-DNRM27x2 37 mm 25 mm 30 mm 34.8 mm 70 mm M27x2 40 mm 50 mm 50.8 mm 110 mm 45 mm 145.5 mm Maintenance-Free Female 41 mm
KI 5-DNRM4 8 mm 6 mm 5 mm 7.7 mm 19 mm M4 9 mm 11 mm 11.1 mm 27 mm 8 mm 36.5 mm Maintenance-Free Female 9 mm
KI 6-DNR
KI 8-DNR
KI 10-NRM10x1,25 14 mm 10.5 mm 10 mm 12.9 mm 29 mm M10x1.25 15 mm 19 mm 19 mm 43 mm 15 mm 57.5 mm Requires Maintenance Female 17 mm
KI 12-NRM12x1,25 16 mm 12 mm 12 mm 15.4 mm 33 mm M12x1.25 17.5 mm 22 mm 22.2 mm 50 mm 18 mm 66.5 mm Requires Maintenance Female 19 mm
KI 16-NRM16x1,5 21 mm 15 mm 16 mm 19.3 mm 43 mm M16x1.5 22 mm 27 mm 28.5 mm 64 mm 24 mm 85.5 mm Requires Maintenance Female 22 mm
KI 20-NR
KI 25-NR
KI 30-NRM27x2 37 mm 25 mm 30 mm 34.8 mm 70 mm M27x2 40 mm 50 mm 50.8 mm 110 mm 45 mm 145.5 mm Requires Maintenance Female 41 mm
KI 5-NRM4 8 mm 6 mm 5 mm 7.7 mm 19 mm M4 9 mm 11 mm 11.1 mm 27 mm 8 mm 36.5 mm Requires Maintenance Female 9 mm
KI 6-NR
KI 8-NR